ჰიდროგრაფიული კვლევის, კარტოგრაფიისა და კორექციის განყოფილება

- ბათიმეტრიული აზომვები და დაკვირვება ზღვის სანაპირო ზოლის სიღრმეებზე.
- სამარშრუტო ბათიმეტრიული გაზომვები.
- ბათიმეტრიული მონაცემების მოკრეფა პორტებში და საღუზე რაიონებში.
- სანაპირო ზოლის ცვლილებების კონტროლი.
- სანავიგაციო ნიშნების და მაშუქების გეოდეზიური თუ ხასითობრივი მონაცემების განსაზღვრა და/ან
  ცვლილებების კონტროლი და აღწერა-გამოქვეყნება.
- მშენებარე პორტებისა და გემმისადგომების აღწერა გეოდეზიური და ბათიმეტრიული კუთხით. განსაზღვრა
  ასახვისა და დამუშავების მიზნით სანავოგაციო ნიშნების განსათავსებლად და უსაფრთხო გემმისადგომების
  განსასაზღვრავად.
- პუბლიკაციების-მეზღვაურთა უწყებების გამოქვეყნება;
- მეზღვაურთა ან შესაბამისი სამსახურების გაფრთხილება საზღვაო სანავიგაციო ცვლილებებთან დაკავშირებით;
- საქართველოს სანაპირო ზონაში სანავოგაციო რუქების, რუქა გეგმების, სამარშუტო და გენერალური რუქების
  წარმოება, როგორც საერთაშორისო მოთხოვნებით ასევე ნაციონალური მოთხოვნილებების დონეზე.
- არსებული საზღვაო სანავიგაციო რუქებში შექმნილი ცვლილებების შეტანა გამოქვეყნება.