საქართველოს საზღვაო სივრცეში შემავალი სანავიგაციო ნიშნები-შუქურა

ინფორმაცია მეზღვაურთათვის

 

მეზღვაურები ვალდებულები არიან მიაწოდონ საქართველოს ჰიდროგარფიულ სამსახურს შემდეგი ინფორმაცია:

1) ახალი აღმოჩენილი დაბრკოლებები როგორიცაა: მარჩხობი, მეჩეჩი, კლდეები, ქვები და ასევე ვულკანური  

     წარმონაქმნები;

2) ნებისმიერი ცვლილებები რუქებსა თუ სანავიგაციო სახელმძღვანეოლოებში;

3)  აუცილებელი ინფორმაცია თვალსაჩინო ნიშებისა და ობიექტების რუქებზე დასატანად და სხვა ინფორმაცია,

      რომელიც გაამარტივებს უსაფრთხო ნაოსნობის უზრუნველყოფას.

 

 

 

 

საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამსახური

 

 

  ეოგრაფიული კოორდინატები:  

 

  გრძედი: 42°07.99' N   

  განედი:  41°39.67' E

  შუქურას სიმაღლე ფუძიდან: 39 მეტრი

  შუქის ხილვადობა: 16  მილი.

 

 

 

 

          ფოთის შუქურა

 

 

  გეოგრაფიული კოორდინატები:

  გრძედი: 41°39.35' N  

  განედი:  41°38.47' E

  შუქურას სიმაღლე: 20 მეტრი

  შუქის ხილვადობა:  14  მილი.

 

 

 

 

        

        ბათუმის შუქურა

 

 

  გეოგრაფიული კოორდინატები:

  გრძედი: 42°23.4' N                                                       

  განედი:  41°33.8'  E                                                     

  შუქურას სიმაღლე: 45 მეტრი

  შუქის ხილვადობა:  21  მილი.

        ანაკლიის შუქურა        

                              

 

  გეოგრაფიული კოორდინატები:

  გრძედი: 42°58.92' N  

  განედი:  40°58.24' E

  შუქურას სიმაღლე: 34 მეტრი

  შუქის ხილვადობა:  17  მილი.

 

 

 

 

    სოხუმის შუქურა