საზღვაო რუქები და სახელმძღვანელოები უნდა იქნას შესწორებული მეზღვაურთა უწყებების მიხედვით