მონიტორინგის სისტემა
 • მიმდინარე დრო და თარიღი;
 • გეოგრაფიული კოორდინატები, სანავიგაციო ნიშნის ადგილმდებარეობა;
 • კვების წყაროს ძაბვა;
 • ნათება;
 • დენი;
 • მართვის ბლოკის მდგომარეობა;
 • სინათლის დიოდის მუშაობის ჯამური მაჩვენებელი საათებში;
 • სინათლის გამომკრთობის ჩართვა-გამორთვის დრო;
 • ავარიული განგაში(კოორდინატების გადაცდომა მოცემულ ძღვარს ზემოთ, მოხდა არასანქცირებული გახსნა სანავიგაციო ნიშნის, მოხდა სანავიგაციო მცურავ საშუალებაზე გემის შეჯახება, მოხდა ეკოლოგიური ავარია ნავთობ-პროდუქტების დაღვრა);

 

მართვის სისტემაში შედის:

 • მართვის (საკონტროლო) ცენტრი, ადგილმდებარეობა, სანავიგაციო ნიშნის მდგომარეობა, კავშირის სისტემა და ინფორმაციის ასახვა ეკრანზე;
 • სანავიგაციო ნიშნის, მდებარეობის ასახვა ელექტრო სანავიგაციო რუქაზე;
 • სანავიგაციო ნიშნის კონტროლი;
 • სანავიგაციო ნიშნის მუშაობის რეჟიმის დისტანციური მართვა;
 • მონაცემთა ბაზის მართვა და მონაცემთა ბაზის ტელემეტრია სანავიგაციო ნიშანზე;
 • ჩადგმული დიაგნოსტიკა;
 • მართვის ცენტრისა და სანავიგაციო ნიშნების ტრანსპონდერებს შორის ინფორმაციის განაწილება;
 • მონაცემთა ბაზის ტელემეტრის მუშაობა არქივებთან;
 • ფორმირება და ანგარიშის ამობეჭდვა;

ერთ მართვის ცენტრს შეუძლია მოემსახუროს 50-მდე სინათლის ტექნიკურ მოწყობილობას.