......
19.11.2014

 

საქართელოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიულმა  სამსახურმა სანავიგაციო ნიშნების, ტექნიკური მომსახურებისა და მონიტორინგის  განყოფილების აჭარის მონაკვეთს  გადასცა  მცირე ზომის კატარღა (კაბრიო)   რაც მნიშვნელოვნად  გაზრდის სანავიგაციო ნიშნებზე მუშა ჯგუფის მიერ განსახორციელებელ  სარემონტო სამუშაოების ეფექტურობას.