პროფილაქტიკური სამუშაოები სანავიგაციო ნიშნებზე
16.10.2014

საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამსახური ახორციელებს გეგმიურ სარემონტო სამუშაოებს  მცურავ სანავიგაციო ნიშნებზე. კერძოდ,  მორიგი პროფილაქტიკური სამუშაოები ჩაუტარდა ფოთის საზღვაო აკვატორიაში განთავსებულ მეტეოროლოგიურ–ოკეანოგრაფიულ ქერქეჭელას. აგრეთვე,    მიმდინარეობს მზადება ზამთრის რთული სეზონისათვის.