ვიზიტი რუმინეთში
10.09.2014

სსიპ „საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამსახური“–ს დელეგაცია რუმინეთის სახელმწიფო საკომინუკაციო კომპანია „RADIO NAV S.A.”-ს მიწვევით იმყოფებოდა რუმინეთის ქალაქ კონსტანცაში სადაც გაეცნო ზღვაზე უსაფრთხოების შესახებ ინფორმაციის გავრცელების სისტემა NAVTEX–ს. რომელიც ახლო მომავალში დაინერგება საქართველოში და უზრუნველყოფს საზღვაო გაფთხილებების გავრცელების უფრო ოპერატიულობას და გავრცელების არიალის გაზრდას.

ქალაქ კონსტანცაში ასევე მოეწყო შეხვედრა რუმინეთის საზღვაო ტრენინგ ცენტრ “Ceronav”-ის ხელმძღვანელობასთან სადაც გადაწვეტილი იქნა ქართველი სპეციალისტების აღნიშნულ ცენტრში მომზადების საკითხი.