საზაფხულო სამუშაოები
01.09.2014

,,საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამახური“-ს სანავიგაციო ნიშნების ტექნიკური მომსახურეობისა და მონიტორინგის განყოფილება, აგრძელებს გეგმიურ საზაფხულო სამუშაოებს მცურავი სანავიგაციო ნიშნების მიმდინარე შეკეთებას და მათ სამღებრო სამუშაოებს.