ანაკლიის სანაპირო ზოლის მიმდებარე ზღვის მონაკვეთზე მიმდინარეობს ბათიმეტრიული კვლევები და მოპოვებული მონაცემები
01.09.2014

ანაკლიის სანაპირო ზოლის მიმდებარე ზღვის მონაკვეთზე მიმდინარეობს ბათიმეტრიული კვლევები და მოპოვებული მონაცემების შესწავლა. საქართველოს მთავრობის ინიციატივით აღნიშნულ ადგილზე იგეგმება ღრმაწყლიანი პირტის მშენებლობა. რაშიც  ,,საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამახური“ თავისი რესურსებით და შესაძლებლობების კომპეტენციიის ფარგლებში ჩართულია.