შეხვედრა ამერიკის შეერთებული შტატების გემების ექსპერტებთან.
20.06.2014

2014 წლის 14 ივნისს საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამსახურის თანამშრომლები შეხვდნენ ამერიკის შეერთებული შტატების  ექპერტებს უსაფრთხო ნაოსნობის საკითხებზე. განხილულ იქნა საქართველოს პორტების სპეციფიკა და არსებული მეტეო პირობები.