მონიტორინგული სისტემა
02.04.2014

ფოთის პორტის შემოსასვლელ არხში, ქერქეჭელებზე დაყენდა(დამონტაჟდა) ახალი კონტროლის(GPS) მონიტორინგული სისტემა და დიოდური ფანრები. ასევე ძველი ქერქეჭელები შეიცვალა ახლით.