ძველი სანავიგაციო ნიშნის ჩანაცვლება ახლით
31.01.2014

ბათუმის პორტის საღუზე  წერტილებზე ძველი კარდინალური სანავიგაციო ნიშნები შეცვლილი იქნა ახლით, ძველისგან განსხვავებით მათზე განთავებულია მანათობელი, რაც გემის კაპიტნებს ღამის პერიოდში გაცილებით გაუადვილებს ორიენტირების დაცვას და ნაპირთან სახიფათო სიღრმეებთან მოახდენს საშიშროების აღმოფხვრას.