სანავიგაციო ნიშნების აღდგენითი სამუშაოები დასრულდა
24.10.2013

19 ოქტომბერს შტორმის შედეგად დაზიანებული სანავიგაციო ნიშნების აღდგენა–რეკონსტრუქცია დასრულებულია.