სანავიგაციო ნიშნების სარეკონსტრუქციო სამუშაოები გრძელდება
24.08.2013

ჰიდროგრაფიული სამსახურის მიერ ჩატერებულ იქნა სახმელეთო სანავიგაციო ნიშნის სარემონტო - სარეკონსტრუქციო სამუშაოები ზღვიდან შემოსული გემებისთვის ორიენტირის თვალთახედვის გაუმჯობესების მიზნით. კერძოდ, მოხდა სანავიგაციო ანძაზე ხის დაფებისა და მეტალის კონსტრუქციების დამატება..