ფოთის პორტში ახალი ქერქეჭელა განთავსდა
24.08.2013

მიმდინარე თვის დასაწყისში საზღვაო ინციდენტის შედეგად მწყობრიდან გამოსული ფოთის პორტის ღერძული ქერქეჭელა ჩანაცვლებულ იქნა ახლად დაკომპლექტებული თანამედროვე მცურავი სანავიგაციო ნიშნით.