ჰიდროგრაფიულმა სამსახურმა ბათიმეტრიული და გეოდეზიური მონაცემების გაცემა დაიწყო
05.08.2013

საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიულმა სამსახურმა დაიწყო შეკვეთების მიღება კერძო ფირმებისა და კომპანიებისაგან ბათიმეტრიული მონაცემების შეგროვებისა და გეოდეზიური კვლევების დამზადების შესახებ.