მცურავი ერთეულებისა და სანავიგაციო ნიშნების სეზონური სარემონტო სამუშაოები იწყება
17.07.2013

სანავიგაციო ნიშნების ტექნიკური მომსახურებისა და მონიტორინგის განყიფილების უფროსის თენგიზ ბახბავას თქმით, "დჰკ-81"-ის სარემონტო სამუშაოები დასრულდა და უახლოეს მომავალში მოხდება ნატანების, ფოთისა და ყულევის საზღვაო აკვატორიაში განთავსებული მცურავი ერთეულებისა და სანავიგაციო ნიშნების დათვალიერება დეფექტაცია შემდგომი პროფილაქტიკური რემონტის ჩატარების მიზნით,ნაოსნობის უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად.