ჰიდროგრაფიულ სამსახურში წარმოებს საგაზაფხულო-საზაფხულო სამუშაოები
05.07.2013

ჰიდროგრაფიული სამსახურის სპეციფიკიდან გამომდინარე და ზამთრის გახშირებული შტორმებისა და უამინდობის გამო , საქართველოს პორტებსა და პორტის მისადგომებში სანავიგაციო ნიშნები ღებულობენ ტექნიკურ დეფექტებს, რაც მოითხოვს რესტავრაციას, შეკეთებასა და შეღებვას ნავიგაციის უზრუნველსაყოფად.

ამჟამად  ფოთის პორტში საგაზაფხულო–საზაფხულო სამუშაოებთან დაკავშირებით მიმდინარეობს ყველა სანავიგაციო ნიშნის რესტავრაცია–რეკონსტრუქცია და ზოგიერთი მათგანის ახლით ჩანაცვლება .

    

 

                                                                                                              ასევე მიმდინარეობს ჰიდროგრაფიული სამსახურის მცურავი საშუალების , 

                                                                                                       დიდი  ჰიდროგრაფიული    კატარღის სარემონტო საკონსტრუქციო სამუშაოები.