საკვალიფიკაციო ტრეინინგები ნორვეგიაში
24.01.2013

2013 წლის 19 იანვარს, საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამსახურის თანამშრომლები, კვალიფიკაციის ასამაღლებლად იმყოფებოდნენ ნორვეგიაში. სპეციალური კარტოგრაფიული პროგრამების შესასწავლად, სადაც შეისწავლეს კარტოგრაფიული პროგრამა D-kart Editor (ელ. რუქების შესაქმნელი პროგრამა) , D-kart Publisher (ქაღალდის რუქების შესაქმნელი პროგრამა) და IHO - ს სტანდარტებით მუშაობა. სწავლების დამთავრების შემდეგ  შესაბამისად მიიღეს საკვალიფიკაციო  დიპლომები,  კერძოდ გაიარეს შემდეგი პროგრამები დეტალურად:

 

                                            

 

                                                                           IHO სტანდარტები

                                             

                                                             - S-57;  

                                                             - S-58; 

                                                             - S-52;

 

                                                                 D-kart-Editor

           1.      ინტერფეისის გრაფიკული აღწერა.

           2.      რუქების შექმნა, პროჯექტი,ჩატვირთვა (პრიმიტიული ფუნქციები).

           3.      შენახვა -S-57- განხილვა.

           4.      იმპორტ/ექსპორტი.

           5.      ბრძანებები.

           6.      დეკარტის ვიზუალური ინტერფეისი.

           7.      ქაღალდის რუქის ციფრულში გადაყვანა.

           8.      ENC პროდუქცია, წარმოება.

           9.      ხარისხის კონტროლი.

          10.    განახლება.

          11.    კომფლექტის შექმნა.

          12.    ENC პროდუქტის შენარჩუნება, განახლება და  შენახვა.

              

                      D-kart publisher

 

1.    ინტერფეისის გრაფიკული აღწერა.

2.    რუქების შექმნა, პროჯექტი, წყაროს ზონები.

3.    გადაყვანა ქაღალდის რუქაზე.

4.    საპრეზენტაციო ბიბლიოთეკა.

5.    ახალი ელემენტების შექმნა, შესწორებები.

6.    ქაღალდის რუქის შექმნა.

7.    დამატებები და ცვლილებები.

8.    ჩარჩოს შექმნა.

9.    ქაღალდის რუქის შენახვა  სხვა ფორმატებში (მაგ: pdf, georiff).

10.  ხარისხის კონტროლი.