დიდი ყინულწყლის ბუი
11.09.2012

ქალაქ ფოთში საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამსახურის მიერ აღმოჩენილ იქნა საზღვაო სანავიგაციო ტივტივა, მწვანედ მანათობელი ბუი (BBML), რომელიც გამოიყენება გაყინულ წყლებში ( დიდი ყინულ-წყლის ბუი). სტიქიური მოვლენების გამო ბუი გამორიყულ იქნა რუსეთიდან.