ჰიდროგრაფიული სამსახური ფოთის აკვატორიაში ბათიმეტრიულ სამუშაოებს ატარებს
06.05.2015

2015 წლის 28 აპრილს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს საქართველოს ჰიდროგრაფიული სამსახურის თანამშრომლები  ფოთის აკვატორიაში კატამარან ,,Gagra Survey”– ის მეშვეობით აქტიურად ახორციელებენ ბათიმეტრიულ სამუშაოებს (ზღვის სიღრმეების გაზომვა) რაც აუცილებელი პირობაა საზღვაო რუკების წარმოებისათვის.