ჰიდროგრაფიულ სამსახურში მორიგი ტრენინგი გაიმართა
06.05.2015

სახელმწიფო ჰიდროგრაფიულ სამსახურში ინფორმაციული ტექნოლოგიების სპეციალისტმა თანამშრომლებს კომპიუტერული სისტემებისა და ტექნოლოგიების ცოდნის გაღრმავების მიზნით ტრენინგი ჩუტარა. კომპიუტერის აქტუალურობა დღითი დღე იზრდება ადამიანის ყოველდღიურ ცხოვრებაში, ამდენად ამ სფეროში ცოდნის გაღრმავება პრიორიტეტულია. მუშაობის სპეციფიკა კომპიუტერულ–ქსელურ სისტემაზეა დამოკიდებული, რომელიც დღითი დღე ვითარდება და მეტ ფუნქცია–მოვალეობებს ითავსებს, ამით შეიძლება აიხსნას თანამშრომელთა ჩართულობა და ინტერესი ტრენინგისადმი, რაც სასიხარლო და მისასალმებელია. შეხვედრა ბოლოს კითხვა –პასუხის რეჟმში გადაერთო, რაც პროდუქტიული აღმოჩნდა ინფორმაციის გაღრმავებისა და გაზიარების კუთხით.