ჰიდროტივტივა EBM18-OC EBM18
10.07.2012

მსოფლიოში ცნობილი საზღვაო ტექნოლოგიების მწარმოებელ ესპანური კომპანია MSM-ისგან შეძენილ იქნა 2 ცალი სინოპტიკური ხელსაწყო  (ჰიდროტივტივა EBM18-OC  EBM18) რომლებიც ჩაშვებულ იქნენ ბათუმისა და ფოთის ზღვის აკვატორიაში  ორივე ტივტივას შეფერილობა ყვითელი ფერია, შემადგენლობა წარმოადგენს პლასტიკს. ტივტივაზე დამონტაჟებულია სენსორი, რომელიც  ღებულობს და გადასცემს:

- ხმელეთზე ქარის მიმართულება და სიჩქარეს;    
- ჰაერის ტემპერატურა და ტენიანობას;                      
- ატმოსფერული წნევას;
- ნალექების აღრიცხვა და ხილვადობის განსაზღვრა;
- ზღვაზე ტალღების სიმაღლეს, მიმართულება და სიჩქარეს;
- წყლის ტემპერატურის და მარილიანობის განსაზღვრა;
- დინების მიმართულება და სიჩქარეს;