სიახლეები
ჰიდროგრაფიულმა სამსახურმა სარფის სანავიგაციო ნიშნზე სამუშაოები განახორციელა 01.04.2016

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სსიპ ,,სახელმწიფო ... ვრცლად »

ჰიდროგრაფიული სამსახური აწარმოებს სამუშაოებს გეგმიურ და არაგეგმიურ –ფორსმაჟორულ შემთხვევებში 30.03.2016

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სსიპ ,,საქართველოს ... ვრცლად »

ჰიდროგრაფიულ სამსახურში კვალიფიკაციის ასამაღლებელი შიდა ტრეინინგები მიმდინარეობს 22.03.2016

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სსიპ „საქართველოს ... ვრცლად »

ჩვენ შესახებ

საჯარო ინფორმაცია

 

რუქების, ამინდის ცნობის, გეოდეზიური და ბათიმეტრიული მონაცემების შესყიდვა, ონლაინ რეგისტრაცია (link)

საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამსახურის დირექტორი:  რევაზ ბაბილუა

 

 

 

საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამსახური არის საქართველოში სანავიგაციო გაფრთხილებების ეროვნული კოორდინატორი, მის შემადგენლობაში შედის საქართველოს სანაპირო ზოლზე განლაგებული სანავიგაციო მოწყობილობათა სისტემები მნათი და არა მნათი სანავიგაციო ნიშნები, ღია ზღვაში განლაგებული კარდინალური და ლატერალური ნიშნები, რომლებიც უზრუნველყოფენ მცურავი საშუალებების უსაფრთხო ნავიგაციას, (48 ხმელეთზე განლაგებული და 34 ზღვაში, აქედან ხმელეთზე განლაგებული 22 ერთეული ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიაზე).

საქართველოს  სახელმწიფო  ჰიდროგრაფიული  სამსახურის განვითარების  ეტაპები

სამსახურის სტრუქტურა შედგება 3 ძირითადი განყოფილებისგან:
- სანავიგაციო ნიშნების ტექნიკური მომსახურებისა და მონიტორინგის განყოფილება
- ჰიდროგრაფიული კვლევის, კარტოგრაფიისა და კორექციის განყოფილება
- სინოპტიკური განყოფილება

სტრუქტურა და ფუნქციები:
 
  ეს საინტერესოა
      ბლოგი
 
 
 
 
საქართველოს საზღვაო სივრცეში შემავალი სანავიგაციო ნიშნები-შუქურა
 
 საერთაშორისო ჰიდროგრაფიული ორგანიზაცია
 
მსოფლიო შუქურები